КОНТАКТИ:

УПРАВИТЕЛ:

 

Георги Виденов
GSM: + 359 898 510 474
e-mail:
g.videnov@unique-glass.eu

 
Проектантски отдел:  

Арх. Надя Сигридова
GSM: + 359 89 559 5557
e-mail: n.sigridova@unique-glass.eu

 
ОФИС:  

кв. "Разсадника", бл. 87, вх. 4
1330 София, България
GSM
 + 359 895 595 554

e-mail: office@unique-glass.eu