ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ


Стилният и естетичен вид на фасадите, в които изцяло или частично присъства стъклото като градивен елемент, наложи тенденцията за увеличено търсене на този тип услуги през последните години. Това доведе и до повишаване на качеството и продуктовото разнообразие на предлаганите стъкла. На пазара вече има десетки фирми, които се занимават с производство и монтаж на различни стъклени конструкции и елементи. Характерно за екипа на „Юник глас” ООД е, че на първо място винаги поставяме сигурността на конструкцията, като в същото време не допускаме това да се отрази негативно на естетическите качества на готовия продукт.
 

  • Витрини
  • Врати
  • Козирки
  • Парапети